Vertrouwensarts

Careflex Zorg Groep

Den Haag

Taken en verantwoordelijkheden


Voor meerdere opdrachtgevers, Veilig Thuis organisaties, in het hele land is Careflex Zogprofessionals, onderdeel van de Careflex Zorggroep per direct op zoek naar:

VERTROUWENSARTSEN

Het Veilig Thuis is een instelling waar iedereen melding kan doen van een vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

De vertrouwensarts is het aanspreekpunt voor meldingen uit de gezondheidszorg. De vertrouwensarts wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouder of kind, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek bij ouders, bij andere ernstige ziekten bij ouders, bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen. De vertrouwensarts vervult zijn rol in nauwe samenwerking met een maatschappelijk werker.

Profiel kandidaat


De vertrouwensarts werkt vanuit een visie op kindermishandeling gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid en welzijn van het mishandelde kind, bij voorkeur binnen het gezinssysteem. Uitgangspunt daarbij is het prevaleren van de positie en de rechten van het kind boven andere belangen.

De vertrouwensarts streeft naar een wetenschappelijke en evidence-based ontwikkeling van het vak. De vertrouwensarts werkt binnen de jeugdzorg en kan in zijn handelen de vigerende wet - en regelgeving ten aanzien van de eigen beroepsuitoefening, de jeugdzorg en de privacy van kinderen en hun ouders hanteren.

De vertrouwensarts evalueert zijn eigen handelen en brengt hierin verbeteringen aan in het licht van de beroepsmatige oriëntatie en maatschappelijke ontwikkelingen. De vertrouwensarts werkt multidisciplinair met andere beroepsgroepen.De vertrouwensarts beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden om de toe te vertrouwen werkzaamheden (Entrustable Professional Activities) te kunnen uitvoeren. In het bijzonder specifieke medisch – psychiatrische – en forensische kennis en inzichten om kindermishandeling uit te sluiten of te diagnosticeren.

De vertrouwensarts past de diagnostiek toe volgens de gebruikelijk geneeskundige differentiaal diagnostische methode, met betrekking tot het kind (leeftijd, ontwikkeling en gedrag, pathologie en letsel van het kind), de ouders (persoonlijkheid van beide ouders, onderlinge relatie en individuele problematiek) de ouder-kind relatie (verwachtingen, opvoedingsvaardigheden), het gezinssysteem en het sociale netwerk en de sociaal-culturele omgeving (macrosysteem). Immers kindermishandeling wordt gezien als een symptoom van ernstige ouders- of gezinspathologie.

Ter afronding van het diagnostisch proces wordt een risicotaxatie gemaakt van de kans op herhaling met behulp van een betrouwbaar en valide instrument. De vertrouwensarts is op de hoogte van de wettelijke kaders van ouders en kinderen waarbinnen zijn handelen, dient plaats te hebben. De vertrouwensarts levert zijn bijdrage en ontleent methodieken aan wetenschappelijk onderzoek.

Vanzelfsprekend heeft u minimaal vijf jaar werkervaring als arts. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die hun werkervaring hebben opgedaan in de huisartsenzorg, de kindergeneeskunde, de psychiatrie of de verslavingszorg.

Geboden wordt


Een tijdelijke overeenkomst bij Careflex Zorgprofessionals die bij goed functioneren wordt omgezet in een dienstverband bij de opdrachtgever.

Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Synoniemen vacaturetitel
kinderarts

Soortgelijke vacatures


Vertrouwensarts

Vertrouwensarts

Behandelcoordinator 017-17

Psychiater

Psycholoog Psychosomatiek
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Careflex Zorg Groep:

Aantal medewerkers 200
De Careflex Zorg Groep
Is een dynamisch en landelijk werkende zorgonderneming, gedragen door gedreven medewerkers met professionele passie voor de kwaliteit van leven en werken.  
 
Wij zijn gespecialiseerd in uiteenlopende uitdagende zorgvragen (zeer complexe casuïstiek) en onze zorgprofessionals zijn op diverse locaties in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie.

De Careflex Zorg Groep is een gespecialiseerde zorgonderneming die werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en werken in de complexe zorg (Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Psychiatrie). 

Als zorgpartner zijn wij verantwoordelijk voor diverse zorgvragen en complexe uitdagingen. Deze uitdagende zorgvragen beantwoorden we in samenspel met zorgprofessionals en multi-disciplinaire teams. Dit doen wij zowel landelijk als regionaal en zowel als zorgaanbieder en als dienstverlener.

Onze medewerkers hebben een sterke doch laagdrempelige persoonlijkheid, zijn bewust van hun eigen grenzen en die van de mensen om zich heen. Ze zijn in staat om zowel in teamverband als solistisch te excelleren in uiteenlopende complexe situaties.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
WO
Beschikbaarheid
Aantal uren: 12 - 40
Salaris
4000-5000
Je kunt solliciteren tot:
30-1-2017

Jouw potentiele werkgever: