Pedagogisch behandelaar 410-16

Koninklijke Kentalis

Eindhoven

Taken en verantwoordelijkheden


De Intensieve Groepsbehandeling is voor cliënten met TOS (Taal Ontwikkeling stoornis) tussen de 6 en 23 jaar oud. Op de groep waar we op dit moment een vacature hebben komen cliënten vanaf 12 jaar, voornamelijk in de puberleeftijd.
Cliënten worden in groepsverband behandeld door een multidisciplinair team op twee onderling sterk verweven ontwikkelingsgebieden: communicatie/taal en sociaal-emotioneel gebied. Naast de behandeling op locatie vindt er transfer van en naar de thuissituatie plaats en andersom, zodat de thuissituatie het vertrekpunt blijft van behandeling. Van ouders wordt verwacht dat zij actief bijdragen aan de behandeling.

Taken:
De pedagogisch behandelaar verricht de volgende werkzaamheden:
 • Scheppen van een veilig en ortho - communicatief klimaat.
 • Groepsbehandeling mede vorm en inhoud geven door o.a. groepsgesprekken en communicatie in de sociale context.
 • Ouders en overige direct betrokkenen worden betrokken bij de behandeling.
 • De pedagogisch behandelaar verleent zorg door het leveren van een bijdrage aan het opstellen van het handelingsplan van de cliënt het uitvoeren van dit plan en het evalueren ervan, gericht op communicatieve, cognitieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling of het in stand houden daarvan.
 • Signaleren en adequaat kunnen reageren op uiteenlopende communicatieve vragen/problemen.

Profiel kandidaat


Wat verwachten wij van jou:
 • Een collega die zelfstandig, ontwikkelingsgericht, kritisch en flexibel is en out-of-the box kan denken en handelen.
 • Een afgeronde HBO zorggerelateerde opleiding.
 • Kennis en ervaring in behandeling met kinderen met diverse beperkingen ( Taal Ontwikkelings Stoornis, ADHD, licht cognitieve beperking, kenmerken van ASS en in- en externaliseerde gedragsproblemen ).
 • Vaardigheden heeft in het methodisch begeleiden van jongeren; kennis van met CM (Competentie Model) en DGM (Denkstimulerende Gesprekstechnieken) is een pre.
 • Flexibel en snel kunnen inspelen op verschillende situaties.
 • Inzicht en ervaring in het begeleiden, informeren en adviseren van behandelaren, ouders en leerkrachten.
 • Een goed ontwikkeld vermogen om te kunnen observeren, analyseren en interpreteren.
 • Zicht hebben op de dynamiek en kracht van de groepsbehandeling.
 • Handelingsplannen inhoudelijk kunnen vertalen in activiteiten en houding en dit schriftelijk kunnen weergeven.
 • Over communicatieve vaardigheden beschikt t.a.v. contacten met ouders, school, externe instanties.
Het aanvragen en overhandigen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) is verplicht.
Het opvragen van referenties maakt deel uit van de selectieprocedure.

Geboden wordt


Een aanstelling voor de duur van een jaar met  ingang van 01-03-2017
De aanstelling is voor 12 - 20 uur per week.

Het salaris is ingedeeld in FWG 45 (Conform de CAO Gehandicaptenzorg, minimaal € 1940 en maximaal € 2967, bij volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde CAO.

Bijzonderheden:
 • Gezien de samenstelling van het team nodigen wij met nadruk mannen uit om te solliciteren.
 • Directe beschikbaarheid is een pré.
 • Meewerken op de groep maakt deel uit van de selectieprocedure.
Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne medewerker met een voorrangspositie? Geef dit dan door bij je sollicitatie.

Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Wil je meer weten over de inhoud van deze vacature, neem dan contact op met Simone Broens, Teamleider, telefoon: 06 2171 5482, e-mail: s.broens@kentalis.nl  bereikbaar: maandag t/m donderdag.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met het secretariaat P&O via telefoonnummer 073 5588 486/ 953 of per mail via peno@kentalis.nl.

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vóór 27-01-2017 via de button (vul het reactieformulier zo volledig mogelijk in).

Kandidaten die al eerder op deze vacature hebben gereageerd verzoeken wij vriendelijk niet opnieuw te solliciteren.

Solliciteer direct via onderstaande button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Teamleider ICT-Infrastructuur

Groepsbegeleider Jeugdzorg

Groepsbegeleider Jeugdzorg, Jeugdzorg+, TBS en GGZ

Groepsbegeleider forensische psychiatrie

Groepsbegeleider jeugdzorg
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Koninklijke Kentalis:

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie ontstaan door het samengaan van drie organisaties: Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie.
 
Kentalis is al 225 jaar gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren.Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze:
 • Doof of slechthorend zijn
 • Doofblind zijn
 • Ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).
Soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische problemen of psychiatrische problemen.
 
Kentalis biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
HBO
Beschikbaarheid
Aantal uren: 12 - 24
Salaris
FWG 45
Je kunt solliciteren tot:
27-1-2017

Jouw potentiele werkgever: