Docent Nederlands - Avicenna College

Nederland Onderwijs Vacature

Rotterdam

Taken en verantwoordelijkheden


Bedrijfsprofiel
Wat is het Avicenna college voor een school?
Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Nederlandse samenleving.

De school en het onderwijs voldoen aan de aan de eisen die de wetgever / inspectie voor het onderwijs stelt. Bij de vormgeving van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden en gemotiveerde bevoegde / bekwame leraren ingezet. De school heeft een mediatheek op beide locaties, moderne onderwijs en ondersteuningsmiddelen als computers en touchscreens. 

Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. We zorgen  ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar zij het meest van leert.

In het onderwijs wordt naast de schoolse vakken veel aandacht  besteedt aan vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat hier om vaardigheden die naar onze overtuiging, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) latere leven bepalen.

Veel aandacht wordt geschonken aan een veilig pedagogisch klimaat. Een kind moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn of haar omgeving. De vormgeving van de islamitische identiteit speelt hierbij een rol. De leraren op school zijn voor 80% moslim. Zij zijn als rolmodel herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en normen en waarden.

Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen Islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven. De Islam is de basis van ons handelen. In de opvoeding en in de praktijk van elke dag worden wij geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeet.

Het Avicenna college biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs gekoppeld aan de Islamitische levensovertuiging.

De enige Ware Islam voor het Avicenna College is er een van vrede, liefde, geweldloosheid, onderwerping van de wetten van het land waar men leeft, het goede gedrag naar alle mensen toe ongeacht hun afkomst,  religie, cultuur, geaardheid enz. De perfecte omgangsvormen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem).Vanuit de enige Ware Islam zal de school , als maatschappelijke organisatie, zich te allen tijden uitspreken tegen alle vormen van geweld.

De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederlanden hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving.

Respect voor de mens en het milieu staan in deze opvatting centraal, onderdelen daarvan zijn de ontwikkeling van innerlijke en uiterlijke reinheid. Het verwerven van kennis is een verplichting binnen de Islam, kennis kan een grotere mate van bewustwording en een gezonde en rustige ontwikkeling van  de leerlingen bevorderen.

O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste. 49/13

De identiteit wordt in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar:

  • Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de Islam.
  • Turks & Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter te kunnen beheersen.
  • Gescheiden gym & zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes.
  • Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema's extra belicht binnen de hele school.
  • Vakoverstijgend Islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer worden er rekening gehouden met Islamitische gevoeligheden.
  • Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een Hadith mee via Facebook, de website en school. Dit doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende Hadith.
  • Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de Islam.
  • Edhan: iedere grote pauze wordt door een leerling de edhan (oproep tot het gebed) voorgelezen.

Naast het organiseren van hoogwaardig onderwijs stelt de school zich tot doel de leerlingen te stimuleren gezond te leven en aan sport te doen. De sporten die worden aangeboden zijn: voetbal, zwemmen, boksen en taekwondo. Met name op de taekwondo doet de school een forse investering (sportpakken, trainers, ruimte enz.). De leerlingen worden in staat gesteld om niet alleen een diploma op school te halen maar gelijktijdig een bepaald niveau te halen in de beheersing van de sport in de vier tot zes jaar dat ze op school zitten. Ook kunnen leerlingen kiezen voor activiteiten in de sfeer van kunst en beeldende vorming. Naast de lestijd worden diverse workshops aan geboden.

De leerlingen worden gestimuleerd deel te nemen aan de leerlingraad. Een goed lopende leerling raad waar van uit kinderen daadwerkelijk meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en de school wordt van groot belang geacht.  Voor de kinderen die dat nodig hebben organiseert de school huiswerkklassen en huiswerktoezicht. Hier wordt begeleiding geboden bij het huiswerk maken. Waar nodig worden studievaardigheden aangeleerd en er wordt bijles gegeven in de kernvakken.

Essentieel in de opvoeding en de schoolcarrière van onze leerlingen is de samenwerking met de ouders. De school informeert, betrekt de ouders bij de opvoeding. De mentor heeft een sleutelrol in het contact met de ouders en maakt  afspraken met de ouders.

Ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De ouders kunnen hun kinderen volgen via het leerlingvolgsysteem Magister. Ouders weten dat ze een rol hebben in de ondersteuning en stimulering van hun kind om naar school te gaan en daar prestaties te leveren. Waar ouders dat nodig hebben worden activiteiten aangeboden in het omgaan met Magister, huiswerkbegeleiding en Nederlands.

De school heeft een visie op zorg en leerling begeleiding beschreven in het zorgplan. Intern zijn de nodige functionarissen  benoemd en extern zijn de nodige samenwerkingsrelaties aangegaan om het zorgplan uit te kunnen voeren


St. voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o. "Avicenna College" zoekt een:
 
Kwalitatief goede en bevoegde Docent Nederlands die in overleg beschikbaar is.
 

 

Profiel kandidaat


Functie eisen:
• Een adequate onderwijsbevoegdheid van de 1e of 2e graad in Nederlands;
• Houding en vaardigheden gericht op een lerende en professionele cultuur;
• Affiniteit met brede maatschappelijke ontwikkelingen in een grootstedelijke en multiculturele context;
• Met respect voor de aanwezige multiculturele leefgemeenschap een bijdrage kunnen leveren aan het vormgeven van de identiteit van de vestiging.
 

Geboden wordt


Conform CAO VO 2016-2017

Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Eckart Docent Mens&Natuur 2e graads 0,4 fte verv. - Eckartcollege

docent scheikunde 1e graad - Johan de Witt-gymnasium Dordrecht

docent scheikunde - Dalton Lyceum Barendrecht

docent Engels - Dalton Lyceum Barendrecht

TOA Scheikunde - Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Nederland Onderwijs Vacature:

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vinden.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
MBO, HBO
Beschikbaarheid
Bepaalde tijd
Je kunt solliciteren tot:
13-3-2017

Jouw potentiele werkgever: