Verzorgende IG

Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils

Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden


Ben jij die professional die het wijkgericht werken bij het Leger des Heils op de kaart wil zetten? Wij zijn op zoek naar een verzorgende IG niveau 3 die affiniteit heeft met de doelgroep van het Leger des Heils.

Een veelzijdige en zelfstandige functie waar jij op basis van jou ervaring/drive de cliënt zo veel mogelijk weet te stimuleren in de zelfredzaamheid. Hiervoor voer jij in de thuissituatie lichamelijke- begeleidings-, en licht huishoudelijke zorgtaken uit. En/of adviseert en vergezelt de cliënt o.a. bij het doen van primaire huishoudelijke inkopen. De werkzaamheden, opgenomen in het hulpverleningsplan, kunnen in samenspraak met betrokkenen
( teamleider, wijkverpleegkundige en of behandelend arts) worden gewijzigd. Verder bied je ondersteuning bij eenvoudige administratieve handelingen en neemt actief deel aan cliëntbesprekingen en werkoverleg. Er hoeven geen nachtdiensten te worden gewerkt. In de avond/weekend kan men gebruik maken van een auto/scooter.

Korte bedrijfsinfo:
Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg. GWCA zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Goodwillcentra Amsterdam wil een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn. Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen 'zonder helper'. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers van cruciaal belang.
Het jaarlijkse exploitatiebudget bedraagt voor de regio Amsterdam ca. 60 miljoen.

Het team van Leger des Heils Thuiszorg OGGZ bestaat naast Verpleegkundigen en Verzorgenden uit Huishoudelijk Medewerkers en Thuisbegeleiders. De doelgroep bestaat uit cliënten uit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) met problematiek op meerdere levensgebieden. Het werk is uitdagend en vraagt creativiteit. Er wordt veelal multi-disciplinair gewerkt. http://goodwillcentra.legerdesheils.nl/thuiszorg-verpleging-en-verzorging

Profiel kandidaat


  • Afgeronde opleiding Verzorgende niveau 3;
  • Minimaal 2 jaar ervaring;
  • Affiniteit in het begeleiden van cliënten met gedragsproblematiek;
  • Goed kunnen motiveren en stimuleren van cliënten;
  • Zelfstandig, goed inlevingsvermogen, volhardend, professionele beroepshouding hebben en communicatief vaardig;
  • De bereidheid om avond- en weekeinddiensten te draaien;
  • Een positief Christelijke levensovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Geboden wordt


Primaire arbeidsvoorwaarden:
Op basis van opleiding en ervaring wordt je ingeschaald volgens CAO VVT.
De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 5,7% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden) .

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Meer informatie


We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet voor 31 maart 2017. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Contactpersoon en informatie:
Mirjam Pronk (Teamleider)
Telefoonnummer: 020-4353232

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

 

Soortgelijke vacatures


Ambulant Begeleider Maatschappelijke Ondersteuning 16-20 uur

Begeleider Leerling / BBL Persoonlijk begeleider niv 4

Verzorgende IG

Groepsbegeleider gehandicaptenzorg 32 uur

Instructeur Opleiding BHV
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils:

Aantal medewerkers 1100
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.
Geloof jij… dat het Leger des Heils jou nodig heeft?

Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg. GWCA zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Goodwillcentra Amsterdam wil een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn.

Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen 'zonder helper'. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers van cruciaal belang.
Het jaarlijkse exploitatiebudget bedraagt voor de regio Amsterdam ca. 60 miljoen.
 

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
MBO
Beschikbaarheid
Aantal uren: 24 - 32
Je kunt solliciteren tot:
17-3-2017

Jouw potentiele werkgever: