Teamleider Havo bovenbouw - Hervormd Lyceum West

Nederland Onderwijs Vacature

Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden


Bedrijfsprofiel
Het Hervormd Lyceum West bereidt leerlingen al 60 jaar met succes voor op hun toekomstig functioneren in de maatschappij. Het HLW is een school met een missie. De missie komt tot uiting in het profiel van de school. Via een empowermentprofiel, het zgn. Hallo Wereldconcept, wil de school al haar leerlingen extra in hun kracht zetten. Oriëntatie op jezelf, de wereld en het vervolg genereert een uitgebreid en uitdagend aanbod van activiteiten en workshops die onze leerlingen een bredere blik op de wereld bieden. Ons tweetalig onderwijs voor Vwo en Havo is eveneens een uiting van ons Hallo Wereldconcept. 

Het HLW is een lyceum gesitueerd in Amsterdam Nieuw West. "Superdiversiteit" is een kenmerk van onze school. Onze school is doorlopend op zoek naar onderwijstalent in de meest brede zin van het woord. Echte "urban professionals/potentials" zijn bij ons aan het goede adres.
Het HLW is tevens een Opleidingsschool.
Het Hervormd Lyceum West (HLW) is een bijzondere school, een school met een missie. Onze school is een school waarvan de leerlingenpopulatie zich laat omschrijven als “modern multicultureel”. De school is gelegen in het stadsdeel Nieuw West aan de Hemsterhuisstraat in Amsterdam en heeft 935 leerlingen, met onderwijs op Atheneum/Gymnasium-, Havo- en Mavoniveau. Voor Vwo en Havo is er de keuzemogelijkheid voor Tweetalig Onderwijs.
Het HLW maakt deel uit van de Cedergroep, die is samengesteld uit vijf scholen voor VO in de regio Amsterdam/Amstelveen.

In het onderwijs aan onze leerlingen staan vier zaken centraal:
1 Het geven van onderwijs volgens het reguliere curriculum
2 Leerlingbegeleiding op Maat 
3 Het Hallo Wereldprofiel
4 Tweetalig Onderwijs voor Vwo en Havo

Wij zijn op zoek naar een bevlogen teamleider met een sterke persoonlijkheid en een groot hart voor onze leerlingen. Onze school verkeert in een transitiefase, waarbij het afgelopen jaar een teamstructuur is ingevoerd. Deze structuur is in ontwikkeling en van de nieuwe teamleider wordt een krachtige bijdrage aan de ze ontwikkeling gevraagd. 

De huidige schoolleiding bestaat uit de rector, een conrector en 5 teamleiders.

Functie-eisen:
1 1e Graads onderwijsbevoegdheid VO (een -kleine- lesgevende taak behoort bij de functie).
2 In de bijlagen is een competentielijst opgenomen die als richtlijn dient voor het sollicitatiegesprek.
3 Ervaring in een leidinggevende functie is gewenst.
4 Het een uitdaging vindt op een echte Amsterdamse school in Nieuw West te werken (“Urban Education”)

In de bijlagen is de benoemingsprocedure opgenomen, evenals het tijdpad. Ook is er een visiestuk toegevoegd over het Hallo Wereldprofiel.
Met betrekking tot de sollicitatieprocedure is een Benoeming Advies Commissie (BAC) samengesteld. Deze commissie bestaat uit de rector, een lid van de MR en twee docenten uit het Havo-team.

Tijdpad benoemingsprocedure:
1 Uw brief (mail) ontvangen wij graag uiterlijk maandag 13 maart vóór 13.00 uur.
2 1e gespreksronde is op dinsdag 21 maart
3 2e gespreksronde is op donderdag 23 maart
4 Ontwikkelassessment kan onderdeel van de procedure vormen

Profiel kandidaat


Competentielijst teamleider Havo Bovenbouw op het HLW

A. Communicatief vermogen
Kan schriftelijk en mondeling communiceren en ideeën, meningen en argumenten presenteren, zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden.
1. Luisteren: Laat blijken naar een ander te kunnen luisteren.
2a. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Kan ideeën en meningen in begrijpelijke taal formuleren.
  b..Overtuigingskracht: Weet anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen.
3. Ontwikkelingsgericht:I is sterk ontwikkelingsgericht ingesteld

B. Leidinggevende vaardigheden
Kan richting en sturing geven aan groepen of individuen.
4. Groepsgerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een beoogd doel te bereiken.
5. Individugerichte leidinggevende vaardigheden: Kan richting en sturing geven aan individuen.
6. Motiveren: Kan medewerkers tot actie en betrokkenheid stimuleren om een bepaald resultaat te bereiken.

C. Operationeel vermogen
Kan onder zeer diverse omstandigheden en volgens geldende kwaliteitsnormen plannen, organiseren en uitvoeren van (eigen) werkzaamheden. 
7. Besluitvaardigheid: Kan beslissingen nemen en zorgdragen voor de uitvoering.
8. Energie: Kan actief zijn wanneer de functie dat vraagt.
9. Initiatief: Kan uit eigen beweging ideeën of oplossingen aandragen.
10. Oordeelsvorming: Kan (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria en kan tot een realistische beoordeling komen. 
11. Nauwkeurigheid: Kan werk aanpakken zodat het met zorg en aandacht wordt uitgevoerd.
12. Plannen en organiseren: Kan doelen en prioriteiten bepalen en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken.
13. Stressbestendigheid: Kan blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties. 
14. Voortgangscontrole:  Kan de voortgang van werkprocessen en activiteiten controleren en bewaken.

D.  Analytisch vermogen
16. Creativiteit: Kan met vernieuwende ideeën komen.
17. Organisatiesensitiviteit: Laat zien de meningen en de gevoeligheden in de organisatie te kennen en er rekening mee te houden.
18. Probleemanalyse: Kan onderzoeken waaruit een probleem bestaat, kan oorzaken en achtergronden achterhalen en kan de voorwaarden voor een mogelijke oplossing benoemen.
19. Strategisch denken: Kan de visie in strategische doelen vertalen.

E. Professionele houding en vaardigheden
20. Commitment: Hecht eraan zich met de doelen en belangen van de organisatie te vereenzelvigen.
21.  Consciëntieuze houding: Hecht eraan  zich aandachtig en gewetensvol op te stellen bij het uitvoeren van verschillende aspecten van werkzaamheden.
22. Flexibiliteit: Kan indien zich urgente kansen of problemen voordoen, de eigen gedragsstijl of aanpak veranderen om het gestelde doel te bereiken.
23. Integriteit: Hecht eraan  algemeen aanvaarde sociale en ethische normen te handhaven in het functioneren.
24. Kwaliteitsgerichtheid: Hecht eraan met een permanente oog voor kwaliteit werk uit te voeren.
25. Leervermogen: Kan nieuwe informatie opnemen en deze toepassen.
26. Onafhankelijkheid: Stelt zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden op zodanige wijze op dat acties meer gebaseerd zijn op eigen overtuigen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen.
27. Vasthoudendheid: Hecht eraan bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting te blijven totdat het beoogde doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn.

F. Relationele houding en vaardigheden
Kan inspelen op veranderingen in de omgeving onder meer door de eigen gedragsstijl te wijzigen, en rekening te houden met positie en belangen van anderen.
28. Aanpassingsvermogen:  Kan zich aanpassen aan een andere omgeving, veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen.
29. Klantgerichtheid: Hecht eraan  in te spelen op wensen en behoeften van de klant.   
30. Multicultureel bewustzijn: Hecht eraan aandacht en respect voor de culturele waarden van anderen te tonen.
31. Samenwerken: Kan bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen belang aanwezig is.
32. Conflicthantering: Kan een conflictsituatie van zichzelf met anderen of tussen twee andere personen tot een voor alle partijen bevredigend resultaat brengen.
33. Sensitiviteit: Kan zich bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen en hun omgeving.

 

Geboden wordt


Tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste benoeming. Voor secondaire arbeidsvoorwaarden zie "stichting Cedergroep".
Arbeidsvoorwaarden:

1 Directieschaal 12 (zie bijlage fuwa) + eventueel een toelage (afhankelijk van ervaring)

2 Arbeidsvoorwaarden Cedergroep 

3 Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste benoeming
 

Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Eckart Docent Mens&Natuur 2e graads 0,4 fte verv. - Eckartcollege

docent scheikunde 1e graad - Johan de Witt-gymnasium Dordrecht

docent scheikunde - Dalton Lyceum Barendrecht

docent Engels - Dalton Lyceum Barendrecht

TOA Scheikunde - Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Nederland Onderwijs Vacature:

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vinden.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
MBO, HBO
Beschikbaarheid
Bepaalde tijd
Je kunt solliciteren tot:
13-3-2017

Jouw potentiele werkgever: