Begeleider Leerling / BBL Persoonlijk begeleider niv 4

Koninklijke Kentalis

Sint-Michielsgestel

Taken en verantwoordelijkheden


Al 225 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. We zijn er voor mensen die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.
Op de woonvoorzieningen te Sint-Michielsgestel, Schijndel en Vught verblijven kinderen, jongeren en volwassenen met een (meervoudige) zintuiglijke - en verstandelijke beperking die tevens gepaard kan gaan met psychische problematiek (ASS of anders), moeilijk verstaanbaar gedrag of lichamelijke beperkingen. Voor deze woonvoorzieningen zijn wij op zoek naar leerling begeleiders.
De afdelingen:
Orthopedagogisch Centrum:
Het Orthopedagogisch Centrum biedt zorg aan kinderen en jongeren (tot 20 jaar) met een auditieve beperking, doofblindheid, een verstandelijke beperking, een autismespectrum stoornis of een combinatie hiervan.
Aan de hand van het persoonlijk plan dat elke cliënt heeft, wordt door een multidisciplinair team bepaald hoe zo optimaal mogelijk kan worden toegewerkt naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en levensgeluk.
Middels onderzoek en internationale samenwerking volgen we de nieuwste ontwikkelingen.
Locatie Volwassenzorg appartementen/sociowoningen:
Deze locatie biedt woonondersteuning aan cliënten met een auditieve en communicatieve beperking, veelal in combinatie met andere beperkingen zoals:
 • visuele beperking;
 • verstandelijke beperking;
 • psychiatrische problematiek;
 • lichamelijke beperking;
 • autisme spectrum stoornis.
Cliënten wonen in huizen op de terreinen in Vught en Sint-Michielsgestel met 4 tot 6 personen. Er is een woonvoorziening voor 34 cliënten op het terrein te Sint-Michielsgestel. Daarnaast zijn er ook sociowoningen voor volwassenen met auditieve en/of communicatieve en verstandelijke beperkingen. Daarbij leidt bij een aantal cliënten het ouder worden ook tot problemen/aanpassingen van de zorg. Deze woningen zijn gevestigd in Vught en Schijndel.
We bieden cliënten een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen, uitgaande van hun kwaliteiten en rekeninghoudend met hun beperkingen. De eigenheid van ieder individu vraagt een juiste afstemming in de wijze waarop met hen omgegaan wordt.
Locatie Volwassenzorg Beschermd Wonen:
De locatie Woonondersteuning Volwassenen Beschermd Wonen is een residentiële setting waarbinnen behandeling en begeleiding wordt geboden aan kinderen en volwassenen waarbij sprake is van een (meervoudig) zintuiglijk - en verstandelijke beperking die tevens gepaard kan gaan met invloeden die het gevolg zijn van bestaande stoornissen (ASS, ADHD) en/of syndromen (Rubella, CHARGE, Zellweger).

Taken:
Wil je als begeleider aan de slag bij Kentalis maar heb je nog niet het juiste diploma? Dan is dit je kans!
Als begeleider werk je voor en met cliënten (kinderen, jongeren en volwassenen) die problemen ondervinden bij het communiceren. Het betreft cliënten met een verstandelijke-, visuele en/of auditieve beperking, soms in combinatie met autisme of aanverwante stoornissen. Je begeleid (en waar nodig verzorgd) hen in hun dagelijks leven op hun woonvoorziening. Je manier van handelen vloeit voort uit het handelingsplan van de cliënt. Je  stemt je handelen af met de persoonlijk begeleider van de cliënt en je teamleden. Je begeleiding staat steeds in het teken van communicatie en de ontwikkeling daarvan.

Om dit te leren, ga je de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) volgen: je gaat één dag in de week naar school en daarnaast werk je op de woonvoorziening. Zo maak je je in drie jaar tijd alle competenties eigen die nodig zijn om een goede begeleider te zijn.
 

Profiel kandidaat


 • Je hebt affiniteit met onze doelgroep, zowel met de kinderen, jongeren als ouderen.
 • Je kunt respectvol, geduldig en begripvol met mensen omgaan.
 • Je bent leergierig en staat open voor feedback.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces en je kunt dit goed plannen.
 • Je kunt de pittige combinatie van leren en werken aan.
 • Je bent flexibel en bereid onregelmatige diensten (dag-, avond-, weekend- en eventueel nachtdiensten) te draaien.
 • Je hebt je georiënteerd op de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en je voldoet aan de eisen die de onderwijsinstelling stelt om aan de betreffende opleiding te mogen beginnen.

Geboden wordt


Je komt te werken met een uitdagende doelgroep die jou vele leersituaties biedt. Je wordt in dit leren begeleid door ervaren en enthousiaste collega’s. Je leerdoelen spreek je door met een vaste werkbegeleider. Gedurende je opleiding maak je kennis met verschillende groepen op de eerder genoemde locaties.

Voor de duur van de opleiding krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor 28 uur per week. Kentalis betaalt je college- en boekengeld. Een gedeelte van je lestijd is werktijd.

Na diplomering kun je als interne kandidaat solliciteren naar openstaande vacatures. 

Conform de CAO Gehandicaptenzorg ontvang je een leerlingsalaris. Voor het eerste praktijkleerjaar is dit € 1.217- bij een voltijds arbeidsduur (danwel het minimumloon wanneer dit voor jou hoger ligt).

Bijzonderheden:
Voor deze functie zijn meerdere plaatsen beschikbaar.

Na de brievenselectie in week 12 zullen geschikte kandidaten een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek per telefoon en/of mail ontvangen.

Kentalis vraagt kandidaten uit haar doelgroepen (doof of slechthorend, doofblind, ESM, ASS met spraak- en taalstoornissen) uitdrukkelijk om te solliciteren. De consulent doelgroepenbeleid - Pascalle Hessels - kan je ondersteunen bij je sollicitatie. Stuur je sollicitatie dan niet alleen via het sollicitatieformulier, maar ook per e-mail naar Pascalle via p.hessels@kentalis.nl.

Interne kandidaten hebben, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur boven externe kandidaten. Ben je een interne medewerker met een voorrangspositie? Geef dit dan door bij je sollicitatie.

Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Wil je meer weten over de inhoud en procedure van deze vacature, neem dan contact op met Charlotte van Berkel, BPV-coördinator, telefoon: 073 5588 304, e-mail: c.vanberkel@kentalis.nl, bereikbaar: ma, wo, vr of Karien Abrahams, BPV-consulent, telefoon: 073 5588 918, e-mail: k.abrahams@kentalis.nl, bereikbaar: ma, wo, do-ochtend.

Voor  algemene informatie kun je contact opnemen met het secretariaat P&O via telefoonnummer 073 5588 486/ 953 of per mail via peno@kentalis.nl.

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vóór 22-03-2017via onderstaande button (vul het reactieformulier zo volledig mogelijk in).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Synoniemen vacaturetitel
BBL opleiding Maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4

Soortgelijke vacatures


Ambulant Begeleider Maatschappelijke Ondersteuning 16-20 uur

Instructeur Opleiding BHV

Gezinshuisouders jeugdzorg

Verzorgende IG Multi Problematiek Baarn

Verzorgende IG
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Koninklijke Kentalis:

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie ontstaan door het samengaan van drie organisaties: Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie.
 
Kentalis is al 225 jaar gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren.Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze:
 • Doof of slechthorend zijn
 • Doofblind zijn
 • Ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).
Soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische problemen of psychiatrische problemen.
 
Kentalis biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
MBO
Beschikbaarheid
Aantal uren: 24 - 32, Stage
Je kunt solliciteren tot:
16-3-2017

Jouw potentiele werkgever: