Teamleider 1e en 2e leerjaar - Willem de Zwijger College

Nederland Onderwijs Vacature

BUSSUM

Taken en verantwoordelijkheden


Bedrijfsprofiel
't Willem is een school voor Havo, Atheneum en Gymnasium. De school telt ongeveer 1100 leerlingen en 115 personeelsleden. De school is gehuisvest in een mooi, sfeervol gebouw en heeft een studiezaal, bibliotheek, computerruimtes en leerlingenruimte. Binnen een veilig leer- en leefklimaat bieden we de leerlingen volop de kans zich volledig te ontplooien. Daartoe hebben we een uitgebreid begeleidingsaanbod. Naast de lessen organiseren we een groot scala aan buitenlesactiviteiten.
We verwachten van onze medewerkers een grote betrokkenheid bij en enthousiasme voor het onderwijs. We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden en de school kent een intensief begeleidingstraject voor beginnende docenten.
Het Willem de Zwijger College in Bussum zoek:

Teamleider 1e en 2e leerjaar (uitgezonderd 2 gymnasium)
 
Functieprofiel  
De teamleiders zijn als lid van de schoolleiding verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de school. Naar buiten toe vervullen de teamleiders een representatieve rol en dragen bij aan de wisselwerking tussen de school en haar omgeving.
De teamleider 1e en 2e leerjaar staat aan het hoofd van het team en geeft leiding aan de medewerkers die met name in die afdeling werken. De teamleider ondersteunt en geeft mede richting aan de ontwikkeling van de docenten op het gebied van de onderwijskundige en persoonlijke ontwikkeling. De teamleider is eerst verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken binnen de afdeling, ook met betrekking tot de leerlingen. De teamleider heeft specifiek affiniteit met leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. In samenwerking met de zorgcoördinator ondersteunt de teamleider mentoren in de begeleiding van leerlingen en de contacten met ouders. Vanuit de functie is een lesgevende taak mogelijk bij uitbreiding van de aanstelling.
 
Arbeidsvoorwaarden
De omvang van de functie van teamleider is 0,8 fte en een mogelijkheid van 0,2 fte voor een lesgevende taak. Het Willem de Zwijger College biedt een salaris in schaal LD conform CAO-VO. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 1 jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. De aanstelling gaat in per 1 augustus 2017.
 
Planning en procedure
De eerste ronde gespreken vinden plaats op donderdag 16 maart. De tweede ronde gesprekken vinden plaats op dinsdag 21 maart. Het assessment is op vrijdag 24 maart en in de week van 27 maart wordt de procedure afgerond.
 
Algemeen
 • Leiding geven aan het team, gericht op hun eigen functioneren, welbevinden en professionele ontwikkeling.
 • Ondersteuning bieden en sturing geven aan de ontwikkeling en de kwaliteit van (een deel van) de school, op het gebied van onderwijs, opbrengsten en samenwerking.
 • Zorg dragen voor het onderhouden van doelgerichte externe relaties van (een deel van) de school, met name contacten met het basisonderwijs in de regio en contacten met ouders.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de school richting een professionele cultuur. Het doel hiervan is te werken aan een cultuur waarbij docenten eigenaar zijn van de professionalisering die de school doormaakt.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de school op het gebied van werken in teams. Waarin de leden van het team samen verantwoordelijk zijn voor de onderwijskundige ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen.
 • Sterke profilering en positionering van het Willem de Zwijger College in de omgeving.
 • Het vormgeven en uitwerken van de onderwijskundige ontwikkeling van de brugklassen en  2e klassen. In dit kader is het van belang dat er gedifferentieerd wordt gewerkt, dat er veel aandacht is voor het leren en de individuele voortgang van leerlingen. Uiteindelijk om alle leerlingen op het juiste traject te kunnen plaatsen.
 • De teamleiders dragen bij aan het goed reilen en zeilen van de dagelijkse organisatie van het Willem de Zwijger College. 
Functie eisen
 • Beschikt over een 1e graad bevoegdheid
 • Heeft bij voorkeur ervaring in een leidinggevende functie
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Beschikt over een duidelijke onderwijsvisie en heeft ervaring met onderwijsontwikkeling
 • Heeft bij voorkeur ervaring in het leidinggeven aan teams en teamontwikkeling en heeft een visie op het functioneren van teams
 • Beschikt over managementvaardigheden en heeft gevoel voor organisatorische en sociale processen
 • Bereid en in staat om mee te werken aan de uitvoering van de missie en visie van de school
 
Competenties
Strategische visie
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie. 
Onderwijskundig leiderschap
Kan zich een visie vormen op havo/vwo onderwijs. Komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen; maakt zich los van traditionele opvattingen. Weet ontwikkelingen te stimuleren en te borgen.
Opbouwen en onderhouden van relaties
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten.
Sturen
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.
Ontwikkelen van anderen
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling.
Organisatiebewustzijn
Weet onderdeel te zijn van de organisatie, is alert op veranderingen binnen de organisatie, legt contacten met andere afdelingen en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
Plannen en organiseren
Stelt duidelijke prioriteiten, maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van de doelstellingen.
Oordeelsvorming en besluitvorming
Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op het overwegen van alle beschikbare feiten en alternatieven. Weet op basis daarvan besluiten snel te nemen en kan anderen daarin meenemen.
 

Profiel kandidaat


Geboden wordt


Meer informatie


Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Soortgelijke vacatures


Eckart Docent Mens&Natuur 2e graads 0,4 fte verv. - Eckartcollege

docent scheikunde 1e graad - Johan de Witt-gymnasium Dordrecht

docent scheikunde - Dalton Lyceum Barendrecht

docent Engels - Dalton Lyceum Barendrecht

TOA Scheikunde - Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
ZOEK OOK IN 24.000 JOBS

Over Nederland Onderwijs Vacature:

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vinden.

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
MBO, HBO
Beschikbaarheid
Bepaalde tijd
Je kunt solliciteren tot:
8-3-2017

Jouw potentiele werkgever: