Casemanager afdeling Restart m/v

Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils

Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden


Betreft zwangerschapsvervanging

Informatie
Als Casemanager ga je zelfstandig aan de slag met de complexe problematiek van onze deelnemers. Je inventariseert de problemen op de diverse leefgebieden door middel van een intake, netwerkonderzoek en overleg met de aanmelder. Je organiseert en coördineert de hulpverlening. Je bent verantwoordelijk voor het overzicht, je bewaakt de voortgang van de hulpverlening en je evalueert deze. Je legt huis- en werkbezoeken af en je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de deelnemer en betrokken partijen. Je hebt intensief contact met de deelnemer en biedt praktische begeleiding op meerdere leefgebieden (wonen, financiën, psychische -en lichamelijke gezondheid, dagbesteding). Je hebt schriftelijk en telefonisch frequent contact met de diverse instanties rondom de deelnemer. Je neemt deel aan teamvergaderingen en je voert de benodigde rapportages en administratieve werkzaamheden uit. Je werkt zelfstandig in een team met collega's om mee te sparren.

Werkeenheidinfo:
In Nederland zet het Leger des Heils zich al 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).
Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, verpleegkundig kinderzorgcentrum, buurtcentra en de thuiszorg. Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.

Afdelingsinformatie:
De afdeling Restart is gespecialiseerd in intensieve woonbegeleiding aan huishoudens die o.a. te kampen hebben met ernstige financiële problemen, sociaal isolement, verslaving en/of psychiatrische problematiek.
Zij verkeren vaak in een crisis situatie door bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting, afsluiting van nutsvoorzieningen en escalerende schuldenproblematiek. Na interventie en een intensief begeleidingstraject van 6 maanden tot maximaal één jaar kan er bij het merendeel van de deelnemers gesproken worden van een nieuwe start (Restart).
Door het realiseren van een figuurlijke en soms ook letterlijke grote schoonmaak kunnen deelnemers na deze periode zelfstandig verder, meestal met behulp van reguliere hulpverlening. Speerpunten van het team zijn het voorkomen van dreigende uithuiszetting en afsluiting van gas en licht, maar ook het aanpakken van ernstige vervuiling, overlast, verzamelwoede en een onoverzichtelijke schuldenlast en/of administratie.
Het Restart team is met name gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die nog maar weinig vertrouwen hebben in de hulp die hen geboden wordt. Zij hebben vaak een zorg mijdend karakter.
De grootste verwijzer van de afdeling is de afdeling Vangnet & Advies van de GGD Amsterdam. Ook is bij een aantal deelnemers het aanvaarden van hulpverlening door Restart door de rechter opgelegd in het kader van het Laatste Kans Beleid.

Profiel kandidaat


 • Minimaal afgeronde HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of daarmee vergelijkbaar;
 • Goede kennis van de sociale kaart van Amsterdam;
 • Ruime ervaring in ambulante hulpverlening;
 • Ervaring in het voeren van intakegesprekken;
 • Ervaring in of affiniteit met het werken met (ex) psychiatrische en/of verslaafde cliënten;
 • Goed in staat zijn om de hulpverlening te organiseren en regisseren;
 • Goede relationele-, communicatieve- (directe benadering) en schriftelijke vaardigheden;
 • Zelfstandig, proactief, stressbestendig, relativerend, inventief;
 • Bezit van rijbewijs is een vereiste;
 • Specifieke kennis of ervaring met Hoarding is een pré;
 • Bij aanvang in het bezit van een recent afgegeven VOG;
 • Een positief Christelijke levensovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg.

Geboden wordt


Primaire arbeidsvoorwaarden:
Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal €2.500,-- tot maximaal € 3.495,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen. Verder krijg je de vrijheid om zelfstandig je beroep uit te oefenen.

Duur:
Betreft zwangerschaps- en ziekte vervanging van 1 november 2017 tot 1 mei 2018. Eventuele verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie


We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site voor 31 augustus 2017. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Egbert Pelleboer, (Teamleider Restart)
Telefoonnummer: 06-20974502

Acquisitie wordt niet op prijsgesteld!

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).
Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 

Soortgelijke vacatures


Halt-medewerker

Projectleider Infra

Filiaalmanager Slapen

Medewerker Buurtteam Sociaal

Sales Manager KwikFit Zakelijk

Over Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) | Leger des Heils:

Aantal medewerkers 1100
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen.
Geloof jij… dat het Leger des Heils jou nodig heeft?

Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg. GWCA zet zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen en maatschappelijk participeren. Goodwillcentra Amsterdam wil een professionele organisatie zijn met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn.

Ruim 1100 medewerkers zetten zich dagelijks in voor mensen 'zonder helper'. Ze zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, kinderhospice en thuiszorg. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers van cruciaal belang.
Het jaarlijkse exploitatiebudget bedraagt voor de regio Amsterdam ca. 60 miljoen.
 

Voor deze vacature geldt:

Werk- en denkniveau
HBO
Beschikbaarheid
Fulltime
Je kunt solliciteren tot:
1-9-2017


Zoek ook op JoBBsquare

OK Een totaal aanbod van vacatures, ook van uitzenders
OK Vacatures voor jou, zonder advertenties
OK Actuele vacatures in jouw mailbox