Over Bravis ziekenhuis:

De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een optimaal inkoopbeleid ten behoeve van het Bravis ziekenhuis. Daarbij wordt rekening gehouden met vraag, aanbod, kwaliteit, prijs, toepassingsmogelijkheden en beschikbare budgetten. De afdeling Inkoop maakt deel uit van het cluster Bedrijfszaken waarin ook Informatisering & Automatisering, Facilities, Huisvesting en Zorgverkoop een plaats hebben. Binnen de afdeling Inkoop zijn 10 medewerkers werkzaam, waaronder 4 inkopers, 1 assortimentscoördinator en 5 inkoopassistentes. Er is sprake van circa 100 miljoen euro aan inkoopuitgaven per jaar (waarvan 30 miljoen euro aan geneesmiddelen) en overig aan inkooppakketten als medische apparatuur, medische hulpmiddelen, ICT, facilitair e.d.

Je legt verantwoording af aan de manager Bedrijfszaken en geeft direct leiding aan bovengenoemde medewerkers. Je onderhoudt directe functionele contacten met de Raad van Bestuur, de medische staf en het management en vertegenwoordigt het Bravis ziekenhuis binnen inkoopsamenwerkingsverbanden.

Strategische prioriteiten van het Bravis ziekenhuis zijn het versterken van de patiënt door hem/haar een stem te geven in het eigen zorgproces, elkaar versterken in de zorgketen en het versterken van de ziekenhuisorganisatie door excellent organiseren. Door in te zetten op samenwerking willen we een beweging in gang zetten van afzonderlijke zorg naar uitzonderlijke kwaliteit. Met deze uitdaging zullen, met inachtneming van kosten- en risicobeheersing, kwaliteit en resultaten van Inkoop gelijke tred moeten houden.
 

Jouw potentiele werkgever: