Over Kiwa CMR:

Aantal medewerkers 600
Kiwa CMR bestaat uit meerdere bedrijfseenheden die zich toeleggen op controle, inspectie, monstername, classificatie, certificering, kwaliteitsregelingen en automatisering.
Binnen Kiwa CMR levert KIWA Alspectro diensten voor diverse organisaties in de agrarische sector. Dit betreft bijvoorbeeld het beheer van kwaliteitsschema’s, sectorale databases en taken op het gebied van voedselveiligheid, diergezondheid en communicatie.
Er wordt gewerkt met diverse grote en kleine automatiseringssystemen. Een aantal van deze systemen zijn basisregistratiesystemen van agrarische sectoren.
KIWA Alspectro is gevestigd in Nieuwegein.

Jouw potentiele werkgever: