Over Gemeente Krimpenerwaard:

Per 1 januari 2015 is na een herindeling de nieuwe gemeente Krimpenerwaard ontstaan. De gemeente wil zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving. Dit betekent dat wij de samenwerking zoeken met onze inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeoverheden.
 
Het KCC (Klant Contact Centrum) is het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor inwoners, bedrijven en instellingen. Wij proberen de inwoners zo goed mogelijk te helpen of anders zetten wij de vraag door naar de back office.

 

Jouw potentiele werkgever: