HECTAS Facility Services Zuid Nederland

Bij HECTAS Facility Services Zuid Nederland zijn de volgende vacatures:Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerker

Schoonmaakmedewerker

Over HECTAS Facility Services Zuid Nederland:

Aantal medewerkers 3000
HECTAS behoort in Nederland tot de top 10 van schoonmaakdienstverleners. Ons motto is: 'Met HECTAS meer MENS!' We focussen ons op de drie pijlers: Duurzaam, Mens en Zichtbaar.

HECTAS werkt met mensen voor mensen aan een schone, prettige werk- en leefomgeving. Voortdurend streven wij naar het vervullen van de wensen van de klant, maar zijn ook verrassend als het kan.

Jouw potentiele werkgever: