Koninklijke Kentalis

Bij Koninklijke Kentalis zijn de volgende vacatures:Klassenassistent (303-17)

Logopedist (290-17)

Assistent begeleider Flexpool (325-17)

Begeleider actieve wacht (289-17)

Assistent begeleider (255-17)

Leerkracht LB / Intern begeleider (302-17)

Leerkracht LB Flexpool (199-17)

Ambulant begeleider (319-17)

Pedagogisch behandelaar woongroep dagcentrum (065-17)

Begeleider Woongroep Locatie Weerklank (064-17)

Pedagogisch behandelaar (313-17)

Pedagogisch behandelaar (312-17)

Logopedist (311-17)

Leerkracht LC (309-17)

Ambulant begeleider / leerkracht LB (308-17)

Orthopedagoog - psycholoog (307-17)

Logopedist (298-17)

Klassenassistent (303-17)

Over Koninklijke Kentalis:

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie ontstaan door het samengaan van drie organisaties: Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie.
 
Kentalis is al 225 jaar gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren.Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
 
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze:
  • Doof of slechthorend zijn
  • Doofblind zijn
  • Ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).
Soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische problemen of psychiatrische problemen.
 
Kentalis biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en onderzoek verspreid over heel Nederland.

Jouw potentiele werkgever: