Over Maatschappelijke Onderneming Smallingerland:

Aantal medewerkers 117
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) te Drachten is een brede welzijnsorganisatie voor alle leeftijden, waarbij zowel het sociaal cultureel werk als het opbouwwerk belangrijke pijlers zijn. 

Jouw potentiele werkgever: