Over Onderwijsgroep Tilburg:

Frater van Gemertschool geeft onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die extra begeleiding nodig hebben. Doelstelling is deze leerlingen te laten doorstromen naar het reguliere  onderwijs, zodra hun ontwikkeling dat toelaat. De toelating tot de Frater van Gemertschool is vastgelegd in een beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) of door vaststelling in de PCL van het samenwerkingsverband VO.
 

Jouw potentiele werkgever: